Έχεις απορία για την Κέρκυρα?
Ρώτησε έναν ντόπιο!

Σύγκρινε τιμές ξενοδοχείων!

Δραστηριότητες στην Κέρκυρα / Μουσεία στην Κέρκυρα / Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα

Το Μουσείο Καποδίστρια βρίσκεται στο κτήμα και την οικία της οικογένειας του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας. Στο μουσείο υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα του Καποδίστρια καθώς και έπιπλα και άλλα ήδη καθημερινής χρήσης της εποχής.

Για να λάβετε τις πιο έγκυρες πληροφορίες για την Κέρκυρα και για το Μουσείο Καποδίστρια, μιλήστε με έναν ντόπιο κάτοικο της Κέρκυρας μέσω του live chat!       
 

Σχόλια

Τα Brands Μας