Έχεις απορία για τη Χίο?
Ρώτησε έναν ντόπιο!

Σύγκρινε τιμές ξενοδοχείων!

Δραστηριότητες στην Χίος / Θαλάσσια Σπορ / Καταδύσεις στην Χίο

Τα καταδυτικά κέντρα της Χίου βρίσκονται στον Καρφά. Τα κέντρα κατάδυσης παρέχουν μια σύντομη θεωρητική εκπαίδευση, για άτομα τα οποία είναι αρχάρια και δεν έχουν κάνει ποτέ κατάδυση και στην συνέχεια πραγματοποιείται το πρακτικό κομμάτι.
Παρέχεται επίσης εκπαίδευση για απόκτηση πιστοποίησης αυτοδύτη.

Για να λάβετε τις πιο έγκυρες πληροφορίες για την Χίο και για τις καταδύσεις στην Χίο, μιλήστε με έναν ντόπιο κάτοικο της Χίου μέσω του live chat!    
 

Σχόλια

Τα Brands Μας